Vinckers Legal Consultancy - Juridische dienstverlening

Welkom op de site van Vinckers Consultancy

Ondernemingen werken samen. Het is van groot belang dat de afspraken over die samenwerking goed worden vastgelegd zodat ze later niet ter discussie staan ter voorkoming van kostbare procedures.
Naast helderheid staat ook begrijpelijkheid van de afspraken centraal. De afspraken zijn ten slotte de spelregels die partijen juist zelf moeten kunnen toepassen zonder adviseurs te hoeven raadplegen.

Vinckers Legal Consultancy is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht in brede zin, participaties & joint ventures, fusies & overnames, outsourcing, agentuur & distributie, corporate governance, R&D, octrooien & licenties en (internationaal) contracteren zijn in mijn werk de belangrijkste werkzaamheden.